DOPRAVA A INSTALACE ZDARMA

Vodíková voda a její vliv na výkon a regeneraci

Vlivem molekulárního vodíku na lidské tělo se vědci z celého světa, ale i naši z FTK v Olomouci zabývají několik let, a to především z pohledu využití ve sportu, při fyzické zátěži a v průběhu zotavení.(0) Na Srbské univerzitě v Novém Sadu například zjišťovali, zda má vliv na výkon u žen ve středním věku, v případě, že mají nadváhu. Výsledky studie naznačují, že taková voda může být použita jako alternativní při hydratace, která pozitivně ovlivňuje výkon žen. (1)

Vodíková voda měla pozitivní vliv i na 10 profesionálních fotbalistů, u kterých zkoumali její efekt na oxidační stres a svalovou únavu jako odpověď na akutní zatížení. U těchto hráčů zjistili nižší hodnoty laktátu, avšak nezaznamenali výrazné snížení kreatinkinázy (hlavního markeru svalové únavy). Vědci konstatují, že adekvátní hydratace vodíkovou vodou před cvičením redukuje laktát a snižuje cvičením vyvolané snižování funkce svalů. (2)

Pití 2l vody bohaté na vodík po dobu 14 dnů u 52 zdravých a fyzicky aktivních mužů má vliv na alkalizaci (zásaditost). Zvyšuje pH krve a také bikarbonáty byly naměřeny výše. Žádný z dobrovolníků nezaznamenal vedlejší efekt. (3)

Studie s 36 profesionálními atlety zjistila, že vodík, ať už podávaný ústně nebo lokálně má za následek rychlejší návrat do normálního rozsahu pohybu. Výsledky této studie podporují hypotézu, že přidání vodíku ke klasickým léčebným protokolům má potencionální efekt na léčbu měkké tkáně u profesionálních sportovců. (4)

Na univerzitě v Novém Sadu v Srbsku sledovali pěti judistů, u kterých sledovali vliv vodíkové vody na srdeční frekvenci a laktát ve speciálním judo testu. Zjistili, že vodíková voda snižuje laktátovou odpověď během odpočinku, kromě toho snižuje i tepovou frekvenci po zatížení. (5)

Koupání ve vodě bohaté na vodík nemá vliv na oxidační stres a poškození svalů. Avšak snižuje opožděnou svalovou bolest (známou jako svalovici) 1-2 dny po náročném běhu dolů kopcem.  (6)

Ve větší čínské studii sledovali 60 plavců a vliv vodíkové vody na ochranu před volnými radikály a zraněními po vysoce intenzivním cvičení. Opět sledovali například. Superoxid dismutázu jako jeden z faktorů antioxidační schopnosti organismu. Zjistili, že antioxidační kapacita během a po tréninku byla významně větší než v kontrolní skupině. Pití vodíkové vody je vhodná prevence před poškozením způsobeným vysoce intenzivním tréninkem. (7)

Jedna z nejnovějších studií s osmi cyklisty, kteří pili denně 2l vody bohaté na vodík, během dvou týdnů zjistili, že může prodlužovat maximální výkon, avšak nemá vliv na průměrný výkon ani index únavy. V tomto případě voda snížila pH. (8)

Mnoho pozitivních výzkumů naleznete na stránce Institutu molekulárního vodíku. odkud jsou čerpány zdroje pro tento článek. Snažili jsem se vybírat jen výzkumy dělané na lidech a na téma výkon, zdraví, životní styl a obecné informace o molekulárním vodík. Mnoho studií bylo realizováno na ne příliš rozsáhlém vzorku lidí, což nám jen naznačuje potenciál vodíku a vody bohaté na vodík. Většina autorů se v závěru stále shoduje, že je zapotřebí dalšího výzkumu, který potvrdí tyto výsledky.

Zpět do obchodu